Uvjeti korištenja

Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranicama informativnog je karaktera, te se kao takav bez izričitog pisanog odobrenja Analogika d.o.o. ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe. Sadržaj objavljen na ovim web stranicama može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i/ili vizualni identitet web stranica.

Informacije objavljene na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Analogika d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave, prezentirane podatke ažurirati ili izmijeniti.

Analogika d.o.o. zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja web stranice, pridržavajući pravo da djelomično ili u potpunosti ograniči pristup sadržaju u slučaju kršenja odredbi Uvjeta korištenja. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na www.analogika.hr smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.

Pravila komentiranja

Korisnici prijavom na web stranice prihvaćaju pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima, kojima se zabranjuje:

  • psovanje, vrijeđanje i omalovažavanje drugih korisnika
  • govor mržnje, diskriminacija i netolerantni ispadi
  • spamanje, reklamiranje, stavljanje linkova i/ili tekstova s drugih stranica irelevantnih za prezentirani sadržaj
  • citiranje uvredljivih i netolerantnih komentara koji nisu dopušteni na web stranicama Kolektivne inteligencije
  • prijeteće ili nametljivo ponašanje te namjerno ometanje rasprava

Korisnici su suglasni da je svaki sadržaj dostupan na web stranicama podložan uporabi i slobodnom korištenju, pa se isti može uređivati, prerađivati, modificirati te djelomično ili u cijelosti ukloniti. Pod sadržajem koji kreiraju korisnici posebice se podrazumijevaju komentari, poruke, osvrti, kritike i tekstovi.

Izjava o odricanju odgovornosti

Analogika d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zloporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zloporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Analogika d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne i ograničeno, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web stranicama koje su kreirale treće osobe.

Korisnicima je izričito zabranjena uporaba tuđih podataka prilikom prijave na web stranice. Korisnici su osobno odgovorni za svoj sadržaj koji objavljuju ili čine dostupnim na web stranicama. Analogika d.o.o. pridržava pravo uklanjanja i/ili modificiranja svakog komentara i objave koja predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja, kao i pravo brisanja korisnika i zabranu pristupa.