EPILOG: Hoće li cijena tone bakra kraj godine dočekati iznad 7.000 dolara?

ZAVRŠENO

dan
0
0
sat
0
0
min
0
0
sek
0
0
68,2 %

Kolektivna inteligencija

(postotak točnih odgovora)

   Podijelite priču o svom (ne)uspjehu

Financije

  www.analogika.hr/kolektintel/

Hoće li cijena tone bakra kraj godine dočekati iznad 7.000 dolara?

POČETAK 02.09.2020.

KRAJ 31.12.2020.

KOLEKTIVNA INTELIGENCIJA

 DA ~ 68,2%
 NE ~ 31,8%

Već krajem kolovoza, dok je polako jenjavao prvi val pandemije koronavirusa, tržišta roba su doživljavala prava renesansu. I dok je rasprostranjeni rast cijena dionica na globalnoj razini povukao za sobom i pojedince segmente tržišta roba (poput zlata), u pozadini cijele priče pomaljao se evidentan rast potražnje, generiran očekivanim gospodarskim oporavkom nakon katastrofe u prvoj polovici godine. Iako je u Kini sve počelo, situacija se tamo već tijekom ljetnih mjeseci uvelike stabilizirala, a u pokušaju da nadoknade izgubljeno vrijeme, kineski proizvođači su progutali ogromne količine sirovina, što se u značajnoj mjeri odrazilo i na cijene obojenih metala.

Enlarge

52e_1
| rast cijene bakra do najviše razine u posljednjih osam godina |

Sirovinama poput bakra pritom su išli na ruku i najnoviji trendovi: novo normalno je uvjetovalo masovan bijeg iz urbanih sredina, potaknuvši snažan rast potražnje za građevinskim materijalom. Bakar je dugo vremena slovio kao pouzdan barometar ekonomske aktivnosti, a snažan oporavak u drugom kvartalu (skok cijene sa 4.600 na 6.000 dolara po toni), budio je nadu u snažan gospodarski oporavak i V-krivulju rasta, nakon dramatičnog pada uvjetovanog restriktivnim mjerama (lockdownom) širom svijeta. Kada svemu navedenom pridodamo i zamjetan pad vrijednosti dolara (koji pojeftinjuje cijene sirovina, mahom izražene u američkoj valuti), jedino iznenađenje je (možda!) intenzitet oporavka. Naime, (spot) cijena bakra (na London Metal Exchange) je preskočila granicu od 7.000 dolara po toni već u studenome, a tijekom idućih mjesec dana dogurala na korak do okruglih 8.000 dolara i najviše razine još od veljače 2013. godine. I pritom itekako opravdala povjerenje korisnika Kolektivne inteligencije, od kojih je čvrsta većina predvidjela takav razvoj događaja.